Uniwersytet Łódzki z certyfikatem „Dobra uczelnia-Dobra praca” 2016

Certyfikat dla UŁ na rok akademicki 2016/2017

Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu poinformowało Uniwersytet Łódzki o uzyskaniu przez naszą uczelnię certyfikatu „Dobra uczelnia – Dobra praca” 2016. Uniwersytet będzie się mógł posługiwać tym tytułem w nadchodzącym roku akademickim 2016/2017. Dodajmy, że uczelnia uzyskała ten tytuł także w roku ubiegłym.

25bc2755ac597fd587241e93dbfe37cd (2)

Program certyfikacyjny „Dobra uczelnia – Dobra praca” ma na celu popularyzowanie oraz wyróżnianie dobrych wzorców w szkolnictwie wyższym w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Uczelnie, którym przyznano ten certyfikat, zostały poddane wnikliwej analizie dotyczącej m.in. funkcjonowania na rzecz absolwentów, dostosowania programów nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych czy współpracy uczelni z pracodawcami.

– Wierzę, że perspektywa stosowania znaku „Dobra uczelnia – Dobra praca” odegra dużą rolę w budowaniu wizerunku Uczelni odpowiedzialnej względem otoczenia, która dostosowuje profil kształcenia do potrzeb rynku pracy – mówi Krzysztof Kędzierskim Dyrektor ACI.