Bankowość i Finanse Cyfrowe: kierunek stworzony we współpracy z biznesem!

Uniwersytet Łódzki wraz z firmami partnerskimi Accenture i mBank otworzył nowy kierunek studiów – „Bankowość i Finanse Cyfrowe”. Już od października łódzcy studenci będą mogli zdobywać kompetencje informatyczne w powiązaniu ze znajomością systemu finansowego. Co ważne: rekrutacja na studia trwa do 6 lipca 2015 r.

Powstanie nowego kierunku to efekt zgłaszanego przez pracodawców zapotrzebowania na specjalistów w zakresie finansów, posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe. Dzięki połączeniu tych kwalifikacji, absolwenci kierunku będą w stanie rozumieć nowoczesną technologię cyfrową i znać możliwości jej zastosowania w biznesie.

Rozpoznanie potrzeb rynku pracy 

Obok tradycyjnych zadań uczelni, jakimi są kształcenie i badania naukowe, coraz częściej pojawia się także „trzecia misja” – współpraca z otoczeniem biznesowym. Relacje z przedsiębiorcami stają się integralną częścią rozwoju szkół wyższych. Pozwalają określić oczekiwania współczesnego pracodawcy, a tym samym zwiększyć atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Wymiana wiedzy i doświadczenia umożliwia współtworzenie programów dydaktycznych, zajęć i warsztatów, a także organizowanie staży i zgłaszanie problemów badawczych do opracowania, na przykład w ramach prac dyplomowych. Zacieśnienie współpracy na linii nauka-biznes sprzyja również powstawaniu nowych kierunków studiów będących odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku.

Bankowość i Finanse Cyfrowe

Programy Business2Universities są cennym elementem strategii największych firm na świecie. mBank dołączą do tego nurtu mając świadomość, że dostęp do świetnie wykształconych kadr już dzisiaj jest elementem niezbędnym do dalszego, dynamicznego rozwoju nowoczesnej bankowości cyfrowej tłumaczy Cezary Kocik, Wiceprezes Zarządu mBanku S.A. – Dzięki wsparciu praktyków, nowatorskiemu programowi studiów oraz programom stażowym, młodzi ludzie będą mogli poznać realia biznesu i wykształcić te umiejętności, dzięki którym z sukcesem odnajdą się na rynku pracy – dodaje Cezary Kocik.

 Inicjatywą łączącą naukę z sektorem przedsiębiorstw jest kierunek „Bankowość i Finanse Cyfrowe”, prowadzony we współpracy z Partnerami Merytorycznymi: mBankiem S.A. i Accenture Sp. z o.o. – wiodącymi podmiotami w sektorze bankowym i konsultingu. Studia mają profil praktyczny – dominują zajęcia kształcące praktyczne umiejętności, prowadzone przez osoby z doświadczeniem zawodowym.

Gwarancja zatrudnienia?

Największym atutem kierunku jest unikatowy, interdyscyplinarny program kształcenia, łączący kwalifikacje z zakresu finansów z kompetencjami cyfrowymi. Zajęcia będą prowadzone zarówno przez kadrę naukowo-dydaktyczną UŁ, jak i praktyków biznesu z firm partnerskich. – Chcemy podzielić się ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego konkretnymi umiejętnościami przydatnymi w pracy zawodowej. Jako wiodąca firma konsultingowa, zatrudniająca co roku kilkuset absolwentów wiemy, jak ważne jest,  by kandydat posiadał nie tylko ugruntowaną wiedzę teoretyczną, ale także znał praktyczne, cyfrowe narzędzia wykorzystywane dzisiaj w biznesie. Bankowość i Finanse Cyfrowe to kierunek, który dopasowuje ofertę kształcenia do oczekiwań pracodawców – komentuje Jarosław Kroc, Prezes Zarządu Accenture Polska. Jestem przekonany, że większość studiujących będzie mogła wybierać spośród bogatej oferty praktyk i pracy. Osoby, które zakończą drugi rok studiów zapraszamy też do Accenture na płatne staże, które mogą następnie zaowocować dłuższą współpracą. – dodaje.

Kierunek „Bankowość i finanse cyfrowe” jest przeznaczony dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z finansami i bankowością oraz wykorzystaniem rozwiązań informatycznych w finansach. Program został skonstruowany w taki sposób, aby absolwent mógł rozpocząć karierę w wielu obszarach gospodarki, w tym w szczególności w bankach, firmach konsultingowych oraz podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi.  Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w firmach wykorzystujących technologię cyfrową zarówno w obszarze obsługi klienta, jak i w funkcjach zapleczowych. Absolwent może również kontynuować naukę na studiach magisterskich w kraju i za granicą, gdzie obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Dla absolwenta pierwszego stopnia „Bankowości i finansów cyfrowych” otwarte są także studia podyplomowe i kursy dokształcające na Uniwersytecie Łódzkim i innych uczelniach w Polsce.

Uczelnia przyszłości

„Bankowość i Finanse Cyfrowe” to kolejny innowacyjny projekt edukacyjny realizowany przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z pracodawcami z Łodzi i regionu. Z myślą o zmieniających się potrzebach środowiska gospodarczego powstały już studia pod nazwą InfoGeoLog z „kierunkami przyszłości”: informatyką, geoinformacją i technologią informatyczną w logistyce oraz „Lingwistyka dla biznesu”. Uniwersytet Łódzki wzmacnia potencjał dydaktyczny uczelni również poprzez inne wyjątkowe inicjatywy, np. projekt „Start w karierę” adresowany do studentów I roku, którego celem jest promowanie kreatywności w zdobywaniu doświadczeń zawodowych, cykl szkoleń  „Akademia Kompetencji”, w ramach których studenci i absolwenci spotykają się z przedstawicielami firm i instytucji działających na polskim rynku pracy. Ciekawą akcją jest też projekt mentorski, którego celem jest rozwój osobisty i zawodowy, dostosowany do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Wybitni absolwenci UŁ pełniący rolę mentorów, ekspertów dzielących się wiedzą
i doświadczeniem, wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju. Jesienią rozpocznie się już III edycja projektu.

[su_note note_color=”#ffffff”] Prof. Włodzimierz Nykiel, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego:

Długoletnia współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z biznesem pozwala na wymianę cennych doświadczeń, umożliwia rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz dostosowanie do nich oferty edukacyjnej uczelni. Uniwersytet Łódzki stale wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców w celu zwiększenia atrakcyjności swoich absolwentów na współczesnym rynku pracy[/su_note]

 

Skrócone informacje o kierunku Bankowość i Finanse Cyfrowe są zawarte w informatorze na stronie naszej Uczelni:

http://informatory.uni.lodz.pl/wydzial-ekonomiczno-socjologiczny/bankowosc-i-finanse-cyfrowe/

i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ:

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-i-stopnia-licencjackie/bankowosc-i-finanse-cyfrowe/#nav