FA_SANTANDER_UNIVERSIDADES_EV_POS_RGB

SANTANDER UNIVERSIDADES

Santander Universidades to jeden z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander. Program wspiera rozwój studentów z niemal 1200 uczelni na całym świecie, w tym ponad 50 uczelniami w Polsce. Tylko w 2017 roku wsparcie uzyskało:

Liczby 2

Korzyści dla uczelni:

  • Wsparcie merytoryczne i finansowe konferencji, badań i projektów zarównolokalnych i międzynarodowych
  • Wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim;
  • Umiędzynarodowienie edukacji poprzezstypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy z najlepszymi uniwersytetami z różnych krajów
  • Wsparcie studentóww wejściu na rynek pracy poprzez programy stażowe i zatrudnianie absolwentów

Korzyści dla studentów:

  • Stypendia krajowe i zagraniczne na najlepszych uczelniach z całego świata
  • Udział w konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach organizowanych w Polsce
  • Wsparcie najlepszych pomysłów i stowarzyszeń studenckich
  • Możliwość odbycia staży i praktyk w Santander Bank Polska.

Więcej informacji o programie Santander Universidades znajduje się:

Aktualne programy stypendialne dla Studentów UŁ:

Regulamin stypendiów Santander Univesidades na Uniwersytecie Łódzkim 2019 – I semestr.

Aktualne oferty praktyk i staży:

Rekrutacja w Santander Bank Polska jest prowadzona przez cały rok. Dowiedz się więcej na https://karierabankiera.pl/

Więcej informacji tutaj:
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/santander-universidades