Powołanie Ośrodka Spraw Azjatyckich jest związane z rosnącym znaczeniem gospodarczym i politycznym Azji oraz dynamicznie rozwijającą się współpracą Polski z partnerami azjatyckimi. Stanowi odpowiedź na potrzebę aktywnego uczestniczenia przez Polskę w kształtowaniu polityki UE wobec państw azjatyckich. OSA działa na rzecz wzmocnienia potencjału polskich województw, miast, instytucji otoczenia biznesu oraz polskich przedsiębiorstw w rozwoju kontaktów z regionami, miastami i biznesem w Azji.

D

Misja Ośrodka Spraw Azjatyckich wpisuje się w samorządowy i obywatelski wymiar polityki zagranicznej RP oraz cele statutowe UŁ związane z działalnością na rzecz dobra powszechnego oraz wszechstronnego rozwoju kraju, miasta i regionu.

 

Ośrodek Spraw Azjatyckich działa na rzecz:

  • wzmocnienia zaplecza merytorycznego administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców współpracujących z partnerami azjatyckimi;
  • identyfikacji i wskazywania obszarów współpracy z Azją poprzez uczestniczenie w debacie publicznej na poziomie lokalnym, ogólnopolskim oraz europejskim;
  • wspierania i rozwój współpracy z Azją na poziomie obywatelskim i budowania zrozumienia społeczeństwa do rozwoju kontaktów z państwami regionu.

 

Wszystkich zainteresowany zapraszamy do współpracy i odwiedzenia strony internetowej www.osa.uni.lodz.pl