Karta absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego to projekt wdrażany od 2015 roku. Posiadacze karty mogą korzystać z szeregu przywilejów zarówno w jednostkach UŁ (np. zniżki przy korzystaniu z usług Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, zniżki na noclegi w Centrum Konferencyjnym UŁ, czy preferencyjne warunki korzystania z Biblioteki UŁ), oraz u partnerów projektu: usługodawców z obszaru gastronomii, medycyny, sportu, kultury, rozrywki, handlu i innych.

Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo, a o jej wydanie może ubiegać się każdy absolwent Uniwersytetu Łódzkiego od początku istnienia uczelni, który uzyskał dyplom ukończenia studiów (rok ukończenia ani rodzaj studiów nie jest brany pod uwagę).

Absolwenci_FB_na_www-zamow2

Zapraszamy na stronę Karty Absolwenta

 

Zobacz także: [su_siblings]