uslugi-rozwojowe-top

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to ogólnodostępna platforma, w której można zaleźć oferty usług rozwojowych (kursów, szkoleń itp.) Baza zawiera bardzo szeroką gamę ofert, gdzie każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może znaleźć szkolenie, jakiego aktualnie poszukuje dla siebie lub swoich pracowników. Wszystkie firmy znajdujące się w BUR przeszły pomyślną weryfikację jakości świadczonych usług.

Uniwersytet Łódzki jest jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych w Bazie Usług Rozwojowych z możliwością świadczenia usług, na które uczestnicy mogą uzyskać dofinansowanie.

Aktualna lista kursów i studiów podyplomowych zgłoszonych do Bazy Usług Rozwojowych i prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim tutaj

 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania? 
Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia (lista firm znajduje się na stronie Bazy Usług Rozwojowych) i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie.

Ważne!
Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu. Tzn, że jeśli firma jest zarejestrowana np. w Poznaniu, ale ma kilka oddziałów wojewódzkich, to wniosek o dofinansowanie dla pracowników każdego z oddziałów regionalnych należy składać w województwie wielkopolskim.
Program wsparcia nie obejmie województw mazowieckiego i pomorskiego.

Jak to działa?
Przedsiębiorca wyszukuje szkolenie na stronie BUR, następnie zgłasza się do operatora działającego na terenie województwa, właściwego dla miejsca zarejestrowania firmy. Operator po rozpatrzeniu wniosku nadaje przedsiębiorcy unikalny numer „ID wsparcia”. Po podpisaniu umowy przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia na usługę z umowy poprzez portal Bazy Usług Rozwojowych.

 

DLA KOORDYNATORÓW KURSÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UŁ

Jak dodać studia podyplomowe, szkolenie lub kurs realizowany na UŁ do Bazy Usług Rozwojowych ?

Prosimy o pobranie, uzupełnienie i odesłanie następujących dokumentów:

1. Formularz-usługi-szablon

2. harmonogram-wzór

na adres e-mail: wspolpraca@uni.lodz.pl

 

Ważne: terminy

Usługę można opublikować najpóźniej na 5 dni przed jej rozpoczęciem. Polem obowiązkowym jest również harmonogram usługi. Powinien on zostać uzupełniony minimum 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji usługi.

 

Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie konta Uniwersytetu Łódzkiego w BUR jest:

Centrum Współpracy z Otoczeniem UŁ

ul. Narutowicza 68 p. 211

tel. 42 635 41 67