Jednym z najważniejszych zadań Uniwersytetu Łódzkiego, zapisanych w strategii rozwoju na najbliższe lata, jest rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Mając na celu zacieśnianie relacji z jednostkami samorządu terytorialnego regionu łódzkiego, wychodząc jednocześnie naprzeciw ich oczekiwaniom, Uniwersytet Łódzki przystępuje do realizacji projektu pn. „Akademia Samorządu Terytorialnego”, zakładającego m.in. organizację szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje pracowników samorządowych, wykonywanie prac badawczych i ekspertyz na potrzeby społeczności lokalnych oraz podejmowanie przez studentów tematów prac dyplomowych związanych z problematyką lokalną. Zakres planowanej współpracy ma otwarty charakter, podobnie jak całe przedsięwzięcie, do udziału w którym Uczelnia zaprasza wszystkie samorządy województwa łódzkiego.

Uroczyste podpisanie porozumienia ws. powołania „Akademii Samorządu Terytorialnego” odbyło się w dniu 28 października br. o godz. 10:00 na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Porozumienie podpisali prof. Włodzimierz Nykiel, Rektor UŁ, Pan Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz prezydenci miast największych miast województwa: Bełchatowa, Kutna, Łodzi, Pabianic, Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza, Tomaszowa Mazowieckiego, Zgierza oraz Skierniewic.

Po podpisaniu porozumienia uczestnicy spotkania i zaproszeni gości wzięli udział w seminarium inauguracyjnym dot. prawa zamówień publicznych w praktyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Seminarium zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Sprawiedliwości.

Dotychczas porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Łódzkim w ramach Akademii Samorządu Terytorialnego podpisały następujące samorządy:

 

 
 

 

Zobacz także: [su_siblings]