Dziękujemy za zainteresowanie.

W tym miejscu pragniemy Państwu prezentować propozycje skierowane do pracodawców  i instytucji zainteresowanych:

  • jakością kształconych przez Uniwersytet Łódzki kadr (w tym procesem kształcenia ustawicznego);
  • ofertą szkoleniową UŁ przygotowywaną dla pracodawców i partnerów UŁ, dla ich indywidualnych potrzeb (dedykowana oferta);
  • programami badawczymi UŁ oraz korzystaniem z infrastruktury naukowo-badawczej UŁ, np. w formie: wspólnych prac badawczych w celu wdrożenia wyników w przedsiębiorstwie, prac zamawianych przez przedsiębiorstwa;
  • ofertą konsultingową;
  • możliwością korzystaniem z infrastruktury;
  • praktykami i stażami wynikającymi z procesu kształcenia oraz nieobligatoryjnymi.

 

Nasza oferta będzie sukcesywnie uzupełniana. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie.