Jednostki Uniwersytetu powołane w celu nawiązywania i rozwijania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni:

[su_spoiler title=”Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej” icon=”arrow”]

Podstawowym zadaniem RPK Łódź, podobnie jak pozostałych 10 regionalnych punktów działających w ogólnopolskiej sieci finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest upowszechnianie wiedzy i informacji na temat programu ramowego Horyzont 2020 oraz wspomaganie osób, instytucji publicznych i prywatnych w zakresie aplikowania o środki tego programu ukierunkowane na rozwój nauki, badań i innowacji.

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu bezpłatne, kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie:

 • pozyskiwania wiedzy na temat programu Horyzont 2020 poprzez ofertę szkoleń, spotkań, dni informacyjnych, warsztatów, indywidualnych konsultacji, a także mentoringu;
 • weryfikacji dostępnych konkursów w ramach H2020 pod kątem propozycji konkretnego projektu oraz oceny / konsultacji zgłaszanego pomysłu projektowego w kontekście warunków konkursu, założeń programowych, finansowych i wytycznych strategicznych;
 • poszukiwania partnerów do projektów i budowania konsorcjów interdyscyplinarnych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym / międzynarodowym (nowe narzędzie NETWORKING);
 • przedstawienia aktualnie dostępnych i potencjalnych możliwości sfinansowania pomysłu ze źródeł komplementarnych, jak fundusze strukturalne, środki krajowe;
 • doradztwa w realizacji finansowanych projektów;
 • międzynarodowej mobilności naukowców i pracowników przedsiębiorstw.

 

strona www

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Centrum Transferu Technologii UŁ” icon=”arrow”]

Centrum Transferu Technologii UŁ to nowatorska jednostka Uniwersytetu Łódzkiego, która została utworzona w grudniu 2003 roku w ramach Amerykańsko-Polskiego Programu Offsetowego.

Misją Centrum Transferu Technologii UŁ jest zapewnienie koordynacji działań w zakresie pomysłów innowacyjnych w środowisku naukowym, biznesowym i sfery publicznej, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, naukowej oraz doradczej.

Dwa główne cele działalności Centrum to komercjalizacja nauki i technologii, oraz transfer nauki i technologii poprzez Akademicki Inkubator Technologii i innowacyjnych przedsięwzięć.

 

strona www

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Fundusz inwestycyjny StartMoney” icon=”arrow”]

Fundusz inwestycyjny StartMoney prowadzony jest przez Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundację Uniwersytetu Łódzkiego. Dysponujemy kapitałem wielkości 8,5 mln zł. Inwestujemy w pomysły na biznes oraz w przedsiębiorstwa będące na wczesnym etapie rozwoju, a więc na tak zwanym etapie zalążkowym lub etapie start-up. Na jeden pomysł Fundusz może przeznaczyć do 200 tys. EUR. W przypadku większych potrzeb kapitałowych dla uruchomienia biznesu lub dla jego realizacji dysponujemy również dodatkowym kapitałem, nawet do kilku milionów złotych. Takie inwestycje realizowane są przy udziale współpracujących z Fundacją funduszy venture capital lub aniołów biznesu.
Pomagamy firmom wejść na rynek USA.

Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja UŁ posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie pomysłów, rozwoju i budowaniu biznesów wykorzystujących innowacje. Od ośmiu lat prowadzimy Inkubator Przedsiębiorczości. Realizujemy usługi doradcze i eksperckie oraz szkoleniowe dla firm. Do oceny innowacyjności i potencjału rynkowego korzystamy m.in. z metod stosowanych przez Uniwersytet Teksański oraz NASA. Dysponujemy zapleczem ekspertów dziedzinowych ze świata nauki i biznesu, również kontaktami w USA.

Fundacja uruchomiła fundusz inwestycyjny StartMoney w ramach projektu „Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Venture – ATUŁ Venture” w 2011r. dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.

strona www

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego „Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii”” icon=”arrow”]

 

Jako Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, oferujemy szerokie wsparcie dla firm rozpoczynających współpracę z UŁ i większą elastyczność przy współpracy z naszym Uniwersytetem:

 

 • Pomagamy znaleźć odpowiedniego partnera z Uniwersytetu Łódzkiego do pojedynczego zlecenia, ale także do wspólnych działań badawczo-rozwojowych – pomagamy zorganizować współpracę zespołów badawczych i laboratoriów UŁ z firmą, ale także przygotować multidyscyplinarny zespół, którego członkowie będą przedstawicielami różnych uniwersyteckich centrów badawczych,
 • Pomagamy w zdiagnozowaniu potrzeb przedsiębiorstwa oraz w dopasowaniu do nich oferty Uniwersytetu, również w pracach formalno-prawnych i organizacyjnych na etapie przygotowania współpracy, koordynowania współpracy na etapie realizacji zamówienia lub projektu itp.

 

Ponadto:

 

 • Pomagamy pozyskiwać fundusze unijne i dotacje z innych źródeł – dla przedsiębiorstw, jak i na projekty badawcze, przedwdrożeniowe, wdrożeniowe (znajdujemy źródło finansowania, pomagamy napisać wniosek aplikacyjny, jak również pomagamy w zarządzaniu projektem),
 • Pomagamy pozyskiwać kapitał na wdrożenie innowacji (fundusze zalążkowe, aniołowie biznesu),
 • Przeprowadzamy także analizy rynku i technologii/innowacji, w tym ocenę innowacyjności oraz szans rynkowych (potencjału do komercjalizacji) dla innowacji i technologii, będących w fazie badawczo-rozwojowej oraz przygotowywanych do wdrożenia,
 • Przeprowadzamy szkolenia z zakresu komercjalizacji innowacji i technologii, w tym z ochrony własności intelektualnej, zagadnień prawnych (umowy, licencje itp.), a także oferujemy szeroki zakres badań – badań rynku, badań marketingowych itp.

 

 

 

Możliwości i form współpracy z Uniwersytetem Łódzkim jest wiele i uczelnia jest otwarta na każdą z nich – na przykład:

 

 • Badania zlecone, ekspertyzy, analizy, doradztwo
 • Projekty badawczo-rozwojowe
 • Raporty, publikacje
 • Szkolenia, seminaria
 • Wynalazki, patenty, technologie, know-how – zakup, przygotowanie do wdrożenia, pomoc we wdrożeniu.

 

Korzyści ze współpracy z Uniwersytetem Łódzkim to przede wszystkim dostęp do nowej wiedzy, nowych technologii, patentów, możliwość współpracy z wykwalifikowaną kadrą naukową z wielu dziedzin nauki, wysoki poziom realizowanych usług, a także dostęp do nowoczesnych laboratoriów badawczych.

 

Rozpoczynając współpracę z Uniwersytetem Łódzkim poprzez Fundację UŁ, Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii, zyskujecie Państwo, przede wszystkim, skrócenie czasu realizacji usługi/ projektu – z uwagi na nasze bezpośrednie relacje z naukowcami; precyzyjną i szybką analizę Państwa zapotrzebowania, a także odpowiednią realizację usługi – prowadzimy nadzór nad realizacją projektu, co znacznie ułatwia proces komunikacji z naukowcami, często rozproszonymi po różnych jednostkach wewnątrz Uniwersytetu.

 

 

 

strona www

 

[/su_spoiler]

 

 

Jednostki UŁ podejmujące współpracę z otoczeniem na zasadzie świadczenia usług komercyjnych:

[su_spoiler title=”Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych” icon=”arrow”]

Priorytetowym zadaniem BMPE jest angażowanie Uniwersytetu Łódzkiego w nowe projekty edukacyjne poprzez składanie nowych aplikacji, koordynowanie projektów, procesu aplikowania w instytucji, budowanie wizerunku UŁ jako profesjonalnego, wiarygodnego partnera do współpracy oraz promocja UŁ za granicą poprzez projekty międzynarodowe.

Biuro bierze odpowiedzialność za projekty realizowane w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych takich jak np. Lifelong Learning Program czy Culture z wyjątkiem programów typu mobility, polegającej na  wymianie studentów i pracowników naukowych.

Oferta:

 • pomoc w dopasowaniu pomysłu do konkretnego programu europejskiego;
 • pomoc w budowaniu konsorcjum projektowego (poszukiwaniu partnerów);
 • wsparcie w przygotowaniu wniosku;
 • zarządzanie projektem oraz komunikacja z partnerami.

 

strona www

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość ” icon=”arrow”]

Zakład świadczy usługi komercyjne w następującym zakresie:

 •  Konsultacje w zakresie organizacji i przygotowania materiałów do zdalnego nauczania
 • Kompleksowa organizacja wideokonferencji
 • Transmisje do internetu i archiwizacja konferencji, spotkań, zajęć dydaktycznych,
 • Rejestracja wideo wybranych wykładów, zajęć dydaktycznych, spotkań
 • Obsługa fotograficzna imprez
 • Opracowanie multimedialne materiałów z konferencji (płytaCD/DVD)
 • Dystrybucja oprogramowania w ramach licencji SELECT

 strona www

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Studium Wychowania Fizycznego i Sportu” icon=”arrow”]

Studium dysponuje bogatą infrastrukturą umożliwiającą uprawianie różnych dyscyplin sportu, świadczy usługi w zakresie komercyjnego udostępniania swojej bazy.

strona www

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego” icon=”arrow”]

Od 1952 roku Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ uczy obcokrajowców języka polskiego, przygotowuje ich do studiów w Polsce i zapoznaje z kulturą kraju. Studium jest znaną i cenioną w świecie instytucją edukacyjną, która otacza słuchaczy serdeczną opieką, a poprzez wspólne zajęcia i rozrywki wytwarza atmosferę wzajemnego szacunku i przyjaźni dla  różnych narodów, ras, kultur i religii.  Studium tworzy światową wspólnotę ludzi tolerancyjnych i wzajemnie życzliwych, przyczyniając się do budowy lepszego, bardziej przyjaznego świata.

Studium oferuje kursy języka polskiego dla obcokrajowców prowadzone w różnych formach, od krótkoterminowych, po roczne kursy przygotowujące do certyfikatów od poziomu A1 do poziomu C2

strona www

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=” Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego” icon=”arrow”]

Wygodnie i funkcjonalnie zorganizowana baza, lokalizacja oraz przyjazna oferta cenowa to niezaprzeczalne atuty Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Obiekty Centrum są doskonałym miejscem na organizowanie konferencji, zjazdów, szkoleń, kursów, spotkań biznesowych i okolicznościowych oraz imprez plenerowych.

Goście Centrum dostają do dyspozycji:

 • sale konferencyjne
 • pokoje gościnne
 • sale bankietowe
 • teren plenerowy

strona www

 

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Pałac Alfreda Biedermanna” icon=”arrow”]

 

Monumentalny budynek pałacu rodziny Biedermannów zwany w literaturze Pałacem Alfreda Biedermanna został wybudowany w latach 1910-1912, usytuowany w parku u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Północnej, stylem nawiązuje do XVII-to wiecznego pałacu francuskiego. Trzykondygnacyjny budynek fasadą zwrócony jest do ulicy Franciszkańskiej, dwa tarasy prowadzą do ogrodu . Teren pałacu jest ogrodzony, posiada dwa wjazdy od strony zachodniej, z ul.Franciszkańskiej z centralnym wjazdem i budynkiem dawnej wozowni, od strony południowej, z ul. Północnej do budynku oficyny.
Pałac składa się z dwóch budynków połączonych łącznikiem. Całość nakryta jest mansardowym dachem .Główne wejście osłonięte jest portykiem kolumnowym, prowadzącym do reprezentacyjnych sal. Jednym z najpiękniejszych wnętrz jest półtorakondygnacyjnej wysokości hall-diel ( obecnie Sala kominkowa ). Schody o asymetrycznej kompozycji i manierystyczno-barokowej dekoracji balustrad, umieszczony centralnie neorenesansowy kominek, ściany obłożone boazerią, arkady i kolumny stanowią w całości arcydzieło sztuki wnętrzarskiej. Podobnie bogaty wystrój posiada gabinet o stylistyce neorenesansowej z wykonanymi z orzecha szafami bibliotecznymi, kominkiem i boazeriami oraz jadalnia (obecnie Sala kolebkowa) z boazeriami dębowymi.

W 1998 roku Pałac wraz z ogrodem przejął Uniwersytet Łódzki. W latach 1999 – 2003 przeprowadzone zostały kompleksowe prace budowlano – rewaloryzacyjne, konserwatorskie i aranżacyjne przystosowując obiekt do nowych reprezentacyjnych funkcji.

Odrestaurowane sale stwarzają warunki do organizacji szkoleń, spotkań biznesowych, eventów firmowych w pięknym otoczeniu.

Uniwersytet Łódzki wynajmuje reprezentacyjne sale i powierzchnie użytkowe Pałacu Biedermanna na organizację konferencji, jubileuszy, koncertów, promocji książek i innych oficjalnych uroczystości odpowiadających charakterowi miejsca.

strona www

 

[/su_spoiler]