Do zadań Centrum należy koordynacja współpracy UŁ z otoczeniem społeczno-gospodarczym, stymulowanie procesów i kreowanie projektów związanych z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych wśród pracowników oraz studentów, wspomaganie kształtowania kariery zawodowej studentów i pracowników UŁ oraz monitorowanie losów absolwentów uczelni.

GŁÓWNE DZIAŁANIA

 

Relacje z absolwentami

 

Wsparcie projektów rekrutacyjnych firm

– Uniwersyteckie Targi Pracy
Akademia Kompetencji
– Recruitment Days

 

Współpraca w zakresie badań, prac dyplomowych oraz programów studiów

– Praktyczny dyplom
– Realizacja projektów badawczych przez jednostki uczelni na zamówienie firm
– Włączanie przedsiębiorstw w procesy dydaktyczne
– Wspólne projekty (biznes+uczelnia) w obszarze badań lub dydaktyki finansowane ze środków UE

 

Współpraca z otoczeniem uczelni

– Start w Karierę z Uniwersytetem Łódzkim
Uniwersytet Łódzki dla Dzieci

 

KONTAKT

 

Zobacz także: [su_subpages]