Centrum Współpracy z Otoczeniem

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, pok. 211 i 212
90-131 Łódź
tel. 42 635 41 76  |   42 635 41 67
e-mail: wspolpraca@uni.lodz.pl

Zespół

dr Dariusz Koperczak
Dyrektor
Centrum Współpracy z Otoczeniem
e-mail: koperczak@uni.lodz.pl  | tel. 693 636 491

Przemysław Fabjanowski
Z-ca Dyrektora
Centrum Współpracy z Otoczeniem
e-mail: przemyslaw.fabjanowski@uni.lodz.pl  | tel. 516 165 090

Krzysztof Wolski
Doradca Rektora
ds. współpracy z pracodawcami
e-mail: wolski@laser.net.pl

Natalia Bocian-Trędowicz
Koordynator Projektu KreaTOR Kariery
e-mail: natalia.tredowicz@uni.lodz.pl
tel: 42 665 53 93

Agnieszka Gasińska
Specjalista ds. kontaktów z pracodawcami
e-mail: agnieszka.gasinska@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 39

Jakub Jaśniewicz
Specjalista ds. rekrutacji i szkoleń
e-mail: jakub.jasniewicz@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 34

Julian Lasota
Specjalista ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów
e-mail: julian.lasota@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 34

Agata Matuszewska
Specjalista ds. przedsiębiorczości
e-mail: agata.matuszewska@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 93

Joanna Muzal
Doradca zawodowy
e-mail: joanna.muzal@uni.lodz.pl
tel. 42 665 5394

Maria Nowicka
Specjalista ds. kontaktów z pracodawcami
e-mail: maria.nowicka@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 39

Joanna Stompel
Coach kariery
e-mail: joanna.stompel@uni.lodz.pl
tel: 42 665 53 94

Jędrzej Szynkowski
Doradca zawodowy
e-mail: jedrzej.szynkowski@uni.lodz.pl
tel: 42 665 53 94

Karolina Zajkowska
Samodzielny referent ds. relacji z absolwentami
e-mail: karolina.zajkowska@uni.lodz.pl
tel: 42 635 41 76

Remigiusz Żulicki
Specjalista ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów
e-mail: remigiusz.zulicki@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 34

 NASZA SIEDZIBA

[su_gmap width=”400″ height=”300″ address=”Łódź, ul Narutowicza 68″]