Centrum Współpracy z Otoczeniem

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, pok. 211 i 212
90-131 Łódź
tel. 42 635 41 76  |   42 635 41 67
e-mail: wspolpraca@uni.lodz.pl

Zespół

Przemysław Fabjanowski
Dyrektor
Centrum Współpracy z Otoczeniem
e-mail: przemyslaw.fabjanowski@uni.lodz.pl  | tel. 516 165 090

Natalia Bocian-Trędowicz
Koordynator Projektu
STUDENTS’ POWER
e-mail: natalia.tredowicz@uni.lodz.pl
tel: 42 665 53 93

Agnieszka Gasińska
Specjalista ds. komunikacji
i kontaktów z pracodawcami
e-mail: agnieszka.gasinska@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 39

Jakub Jaśniewicz
Specjalista ds. umów i rozliczeń staży
oraz praktyk nieobligatoryjnych
e-mail: jakub.jasniewicz@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 34

Julian Lasota
Specjalista ds. rekrutacji i obsługi administracyjnej
e-mail: julian.lasota@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 34

Agata Matuszewska-Kubicz
Specjalista ds. przedsiębiorczości
e-mail: agata.matuszewska@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 93

Joanna Muzal
Doradca zawodowy
e-mail: joanna.muzal@uni.lodz.pl
tel. 42 665 5394

Maria Nyklewicz
Specjalistka ds. kontaktów z pracodawcami
e-mail: maria.nowicka@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 39

Małgorzata Sinior
Doradca zawodowy
tel: 42 665 53 93
malgorzata.sinior@uni.lodz.pl

Izabela Sobolewska

Specjalista ds. projektów
tel: 42 665 53 93
izabela.sobolewska@uni.lodz.pl

Joanna Stompel
Coach kariery
e-mail: joanna.stompel@uni.lodz.pl
tel: 42 665 53 94

Jędrzej Szynkowski
Specjalista ds. szkoleń
e-mail: jedrzej.szynkowski@uni.lodz.pl
tel: 42 665 53 94

Karolina Zajkowska
Specjalista ds. relacji z absolwentami
e-mail: karolina.zajkowska@uni.lodz.pl
tel: 42 635 41 76

Remigiusz Żulicki
Specjalista ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów
e-mail: remigiusz.zulicki@uni.lodz.pl
tel. 42 665 53 34

 NASZA SIEDZIBA

Łódź, ul Narutowicza 68