Zaproszenie na seminarium „Budowanie współpracy nauki z biznesem”

Szanowni Państwo,

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Izbą Przemysłowo Handlową serdecznie zapraszają przedstawicieli biznesu, nauki, jednostek otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz doktorantów i studentów do udziału w seminarium warsztatowym pt. „Budowanie współpracy nauki z biznesem”.

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną różnorodne formy współpracy przedsiębiorstw z uczelniami, możliwości uzyskania wsparcia na rozwój tej współpracy (środki unijne, krajowe) oraz przykłady udanych przedsięwzięć i ich uwarunkowania. Poruszone zostaną kwestie przedsiębiorczości akademickiej, jak również przedstawiona zostanie oferta sektora nauki i zapotrzebowania sektora biznesowego.

Do udziału w seminarium, w roli współprowadzących, zaproszeni zostaną przedstawiciele nauki współpracujący z biznesem oraz przedstawiciele biznesu współpracujący z nauką, którzy na przykładzie własnych doświadczeń opowiedzą jak uczynić pierwszy krok do współpracy, jak skutecznie współpracować  i rozwiązywać napotkane problemy oraz jakie korzyści z takiej współpracy mogą wyniknąć.

Ponadto uczestnicy seminarium będą mogli wziąć czynny udziału w dyskusji, w trakcie której podzielą się własnymi doświadczeniami oraz uzyskają odpowiedź na interesujące ich pytania a także wspólnie z prowadzącymi seminarium opracują zbiór pomysłów/rekomendacji w zakresie skutecznej współpracy nauki z biznesem.

Seminarium warsztatowe odbędzie się w dniu 27.10.2015r. (w godz. 9.30-15.30)

Miejsce szkolenia: budynek Expo-Łódź, al. Politechniki 4 w Łodzi.

Link do rejestracji: http://rsi.lodzkie.pl/zarejestruj-sie

Więcej szczegółów dostępnych na stronie: http://rsi.lodzkie.pl/forum/seminaria-warsztatowe

Szkolenie jest bezpłatne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !