Współpraca pomiędzy PZU SA i UŁ

Uniwersytet Łódzki podpisał umowę z PZU Życie SA, w ramach której firma dofinansuje profilaktyczne badania zdrowotne pracowników UŁ kwotą 40 000 PLN z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.

PZU SA silnie angażuje się w życie społeczne. Inicjuje kampanie społeczne, zwłaszcza te poprawiające bezpieczeństwo. Grupa PZU jako obywatel społeczności, w której funkcjonuje od ponad 200 lat, jest równocześnie mecenasem wielu ważnych wydarzeń, zwłaszcza w zakresie kultury narodowej, sztuki i edukacji (ze szczególnym uwzględnieniem dóbr narodowych).
Firmy ubezpieczeniowe mogą (w oparciu o obowiązujące prawo) z części własnych dochodów tworzyć tzw. fundusz prewencyjny, z którego środki przeznaczane są przede wszystkim na likwidację zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz ochronę ich mienia, a tym samym na obniżanie ryzyka. Warto w tym miejscu podkreślić, że PZU SA wraz z Grupą PZU jako jedna z niewielu firm ubezpieczeniowych w Polsce utworzyła taki fundusz. Skala zaangażowania finansowego PZU w działania prewencyjne czyni z firmy niezaprzeczalnego lidera na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Profilaktyka zdrowotna jest od lat jednym z priorytetów społecznego zaangażowania PZU. Przez te działania firma stara się uczulać Polaków, że elementarna wiedza na temat zdrowia (okresowych badań, BHP etc.), znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy czy noszenie w portfelu karty ICE dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

Potwierdzeniem obranej przez Grupę PZU drogi jest współpraca z Uniwersytetem Łódzkim w ramach której firma przekazała 40 000,00 zł. na badania profilaktyczne pracowników uczelni.