Uniwersytet Łódzki w klastrze ICT

22 marca Uniwersytet Łódzki oficjalnie przystąpił do ICT Polska Centralna Klaster. W Bibliotece Politechniki Łódzkiej prof. Antoni Różalski, Rektor UŁ i prof. Sławomir Wiak, Rektor PŁ, Przewodniczący Rady Klastra, podpisali porozumienie w tej sprawie. Klaster powołano 1 lipca 2012 r. z inicjatywy Politechniki Łódzkiej. Przedsięwzięcie to stanowi platformę współpracy instytucji i firm zainteresowanych rozwojem technologii i technik informacyjnych oraz komunikacyjnych.

  • Uniwersytet Łódzki kształci ok. 2.000 studentów informatyki na trzech wydziałach (Matematyki i Informatyki, Fizyki i Informatyki Stosowanej i Ekonomiczno-Socjologicznym) i jesteśmy zainteresowani rozwijaniem tych kierunków, także we współpracy z konkretnymi firmami branży ICT. Chcemy aby powstawały nowe specjalności, nowe programy studiów, projekty innowacyjne i badawcze. Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy dlatego doceniamy fakt zaproszenia nas do tego prestiżowego grona – powiedział prof. Antoni Różalski.

A to prestiżowe grono tworzy aktualnie prawie 30 instytucji i firm. Oprócz PŁ i UŁ są to: Accenture, Asseco, Atos, Ceri, Comarch, Cybercom, Ericsson, Fujitsu, Fundacja PŁ, GFT, Harman, Hexagon, Infosys, Inovatica, LSI, ŁARR, ŁSSE, Bionanopark, MakoLab, Pixel Technology, TomTom, TOYA, Transition.

Główne cele klastra to integracja środowiska podmiotów branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej, wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój rynku pracy w obszarze ICT, tworzenie warunków do wdrażania nowych technologii informacyjnych i informatycznych, w tym komercjalizacji wyników prac badawczych, a także rozwój i kształcenie kadr dla branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej.uł