Sukces studenta UŁ w programie Santander Universidades

Doktorant Wydziału Prawa i Administracji UŁ – Artur Tim, został zakwalifikowany do elitarnego grona 24 uczestników multi – dyscyplinarnych letnich warsztatów organizowanych w ramach programu Santander Universidades.

Temat warsztatów, które odbędą się w dniach 14-28 lipca 2018 r. w Waszyngtonie, to pomoc zmarginalizowanym społecznościom – „Jak innowacja może pomóc zwiększyć dostęp do ochrony zdrowia i edukacji oraz wspierać integrację gospodarczą?”.

ArturTIM

Podczas dwutygodniowych warsztatów na Georgetown University omówione zostaną kluczowe czynniki integracji społecznej. Studenci będą mieli wyjątkową okazję, żeby wysłuchać liderów reprezentujących różne sektory, w tym akademicki, polityczny, non-profit oraz sektor przedsiębiorstw prywatnych, a tym samym, różne perspektywy. Będą także mogli poznać najnowsze technologiczne rozwiązania w zakresie handlu oraz polityki, których celem jest zwiększenie dostępu do edukacji, służby zdrowia oraz umożliwienie uczestnictwa w gospodarczych aspektach życia społecznego.

Santander Universidades

Program Santander Universidades realizowany jest w Polsce od grudnia 2011 roku przez Bank Zachodni WBK. Skierowany jest do środowiska akademickiego, tzn. pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów, absolwentów oraz studentów. Uniwersytet Łódzki należy do tego prestiżowego grona od 2012 roku. Tym samym jesteśmy jedną z ponad 50 szkół wyższych w Polsce i ponad 1200 na całym świecie, które tworzą wspólnie sieć Santander Universidades. Od listopada 2015 na terenie Wydziału Zarządzania UŁ swoją działalność rozpoczęła placówka relacyjna Santander Univerisdades, której głównym zadaniem jest budowanie relacji ze studentami, m.in. poprzez współpracę z kołami naukowymi oraz wspieranie wartościowych projektów i inicjatyw studenckich.

Dotychczasowa współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z Bankiem Zachodnim WBK obejmowała m.in. finansowanie projektów badawczych, projektów rozwojowych dla studentów, stypendiów dla studentów i najlepszych kandydatów na studia.