Przesłanie Rektora

Szanowni Pracodawcy i Przedsiębiorcy,

oddajemy do Państwa użytku platformę komunikacyjną, której celem jest usprawnienie procesu komunikacji pomiędzy otoczeniem Uczelni a jej pracownikami i studentami. Powstała ona w procesie owocnej współpracy z jedną z wiodących firm branży IT w naszym regionie. Nowoczesny Uniwersytet może osiągać swoje cele wyłącznie poprzez ścisłą kooperację z biznesem, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi – i tak też widzimy naszą rolę w Regionie. Obecnie otwiera się jeszcze większe pole do korzystania z dorobku naszych pracowników, zasobów materialnych oraz kapitału, jakim dysponują nasi studenci i absolwenci. Powołane od 1 października br. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z pracodawcami będzie służyło Państwu w coraz szerszym korzystaniu z różnorodnego kapitału, będącego w dyspozycji Uniwersytetu Łódzkiego.

Licząc na satysfakcjonującą i owocną współpracę,

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego