Pod skrzydłami mentora

Do 30 listopada br. potrwa rekrutacja studentów do VI edycji projektu mentorskiego w ramach Programu Absolwent VIP UŁ. Projekt ten jest skierowany do studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wybitni absolwenci UŁ pełniący rolę ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju.

Terminem „mentee” określamy ucznia, który poszukuje pomocy w nakreśleniu swojej ścieżki zawodowej i w tym celu indywidualnie pracuje z mentorem, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju jego umiejętności i menedżerskich i biznesowych. Mentor to z kolei ktoś, kto staje się swoistego rodzaju powiernikiem ucznia i wykazuje się zdolnością do zrozumienia jego potrzeb.

mentoring2018-2019-baner2Różnorodność osobowości oraz szeroki zakres kompetencji mentorów sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności na wielu płaszczyznach. Role mentorów przyjmują co roku osoby piastujące wysokie stanowiska w czołowych firmach i organizacjach działających w Polsce. Wśród blisko 40 mentorów nie brak wybitnych specjalistów reprezentujących takie branże jak media, prawo, BPO, IT, administracja publiczna, PR czy HR. W tym roku to m.in. Konrad Pokutycki – Prezes Zarządu BSH Polska, Kazimierz Ujazdowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego czy Joanna Podolska-Płocka – Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

W ramach projektu studenci będą wspierani w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń. Uzyskają pomoc w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także poznają sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.

Aplikacja do projektu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.absolwent.uni.lodz.pl. Zainteresowani studenci, po zapoznaniu się z sylwetkami mentorów, mogą aplikować online wskazując maksymalnie 3 preferowanych mentorów. Formularz będzie aktywny do 30 listopada – wówczas nastąpi etap dobierania par mentorskich.

Czas trwania całego procesu mentoringowego w projekcie obejmuje kilka miesięcy zaplanowanych na okres styczeń – czerwiec 2019. Uczestnicy VI edycji projektu mentorskiego zaprezentowani zostaną w dniu 6 grudnia br. podczas uroczystej inauguracji w Pałacu Biedermanna (godz. 14:00).