Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym

Resort nauki zakończył pracę nad nowelizacją ustawy dotyczącej zasad studiowania drugiego kierunku, komercjalizacji osiągnięć naukowych pracowników akademickich, jak również budowania współpracy pomiędzy uczelniami. Najważniejsze punkty znowelizowanej ustawy dotyczą:

  1. Zniesienia opłat za drugi kierunek – na mocy uchwały będą przygotowane ułatwienia dla studentów chcących studiować drugi kierunek.
  2. Uwłaszczenia naukowców – uczelnia uzyska nowe możliwości w kwestii komercjalizacji wynalazków i badań naukowych. Naukowcy będą mogli decydować o drodze komercjalizacji, jak również o wyborze instytucji z którą podejmą współpracę.
  3. Uczenia się przez całe życie – umiejętności nabyte w trakcie studiów, takie jak szkolenia, kursy, praca zawodowa oraz wolontariat, będą zaliczane na poczet studiów.
  4. Wzmocnienie szans studentów i absolwentów na rynku pracy – wprowadzenie obowiązkowych praktyk w wymiarze 3 miesięcy na studiach o profilu praktycznym; uruchomienie programu monitoringu losów absolwentów w oparciu o dane z ZUS, co ma ułatwić decyzję o wyborze odpowiedniego kierunku studiów przez przyszłych maturzystów.
  5. Nowych zasad tworzenia związków uczelni – uczelnie będą mogły wspólnie sięgać po unijne pieniądze na korzystniejszych zasadach.

Więcej na: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/parlament-przyjal-nowa-ustawe-o-szkolnictwie-wyzszym.html