Nauka i Biznes – najbardziej kreatywne projekty

 

magazyn_brief1

 

Magazyn Brief, jedno z największych w Polsce czasopism poświęconych marketingowi i sprzedaży, opublikował ranking projektów, w których w najbardziej kreatywny sposób udało się połączyć obszar nauki i biznesu. Większość podobnych rankingów bazuje na jednym z dwóch kryteriów: sukcesie komercyjnym, albo naukowej wartości projektu. Ranking magazynu Brief łączy oba. Wyróżnione projekty cechuje wysoka jakość współpracy pomiędzy uczelnią, a przedsiębiorstwem. W rankingu znalazły się nie tylko projekty realizowane przez podmioty prywatne, ale także przez administrację publiczną.

W zestawieniu znalazł się m. in. Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów, realizowany przez podlegający Ministerstwu Infrastruktury Instytut Badawczy Dróg i Mostów we współpracy z firmą Neurosoft. ISKIP służy nie tylko do analiz ruchu drogowego, ale także do budowy i koordynacji systemów bezpieczeństwa, czy zarządzania ruchem drogowym na danych obszarach. Zespół badaczy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadzi badania nad analizą kodu DNA ośmiu gatunków drzew leśnych. Wyniki badań są wykorzystywane do walki z nielegalną wycinką i kradzieżą drewna, z usług zespołu korzysta m. in. policja, jednostki Lasów Państwowych, Instytut Genetyki Sądowej, czy prywatni właściciele lasów. Projekt jest nie tylko sukcesem komercyjnym, ale też naukowym – to jedne z najszerszych z prowadzonych do tej pory badań „non human DNA”.

Wyróżnione projekty zostaną nagrodzone podczas Gali 15 Kreatywnych w Nauce, która odbędzie się 10 września w Warszawie.

Pełen ranking na stronie magazynu Brief