InfoGeoLog – kierunki przyszłości

Z myślą o wciąż zmieniających się potrzebach środowiska gospodarczego, trwają prace nad uruchomieniem nowych kierunków studiów. W celu wzmocnienia potencjału dydaktycznego uczelni stworzono projekt InfoGeoLog. Nowa inicjatywa uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych.

W ramach projektu w 2013 roku uruchomione zostaną następujące kierunki studiów: Geoinformacja, Informatyka w języku angielskim oraz Technologie informatyczne w logistyce w języku angielskim. W przygotowanie uruchamianych w projekcie kierunków kształcenia włączeni są pracodawcy.

W projekcie przewidziano szkolenia i kursy specjalistyczne dla studentów w zakresie przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych oraz nauki drugiego języka obcego, a także atrakcyjne staże krajowe i zagraniczne. Zajęcia prowadzone będą również przez zaproszonych wykładowców (w tym z zagranicy).

Projekt Uniwersytetu Łódzkiego realizowany jest wspólnie przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych oraz Wydziały: Zarządzania, Ekonomiczno-Socjologiczny, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Nauk Geograficznych, a także przez Wydział Matematyki i Informatyki (biuro projektu).