Atom dla Nauki

Program „Atom dla Nauki” jest elementem ogólnopolskich działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych przez PGE EJ 1 w ramach kampanii „Świadomie o Atomie”. Jest on skierowany do studentów, absolwentów oraz kadry naukowej, zajmującej się nie tylko naukami ścisłymi i technicznymi, ale również naukami społecznymi, medycznymi czy przyrodniczymi. Założeniem projektu jest zachęcenie przyszłych pokoleń inżynierów oraz specjalistów innych dziedzin do pogłębiania wiedzy na tematy związane z energetyką jądrową.

Jednym z elementów programu są konkursy kierowane do studentów i pracowników naukowych.
Pierwszy, polega na rozwiązaniu zadania problemowego związanego z energetyką jądrową. W drugim, dedykowanym doktorantom i kadrze naukowej konkursie, zostaną nagrodzone najlepsze publikacje naukowe poświęcone szeroko rozumianej technologii jądrowej.

Nagrodami dla laureatów konkursów są m.in. wyjazd studyjny do wybranej elektrowni jądrowej oraz nagrody pieniężne.
Termin składania zgłoszeń upływa 29 lutego 2016, wszelkie potrzebne informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronach:

Konkurs dla studentów

Konkurs dla doktorantów i kadry naukowej

Więcej informacji na temat inicjatywy można znaleźć na stronie www.swiadomieoatomie.pl