Wykład Ekspercki Absolwent VIP z udziałem prezesa Accenture w Polsce, Jarosława Kroca, odbył się 26 lutego w Pałacu Biedermanna w Łodzi. Temat wykładu: „Inteligentnie wielokanałowy, zaangażowany społecznościowo, Więcej