Monthly Archive:: Czerwiec 2013

PGE Giganty Mocy z UŁ

W wyniku porozumienia, Katedra Modelowania Procesów Nauczania na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ objęła patronat naukowy nad nowoczesną, interaktywną ekspozycją PGE Giganty Mocy, upowszechniającą wiedzę z zakresu Więcej