Wykłady Eksperckie dla pracodawców i biznesu – 18.I.2012

Serdecznie

 

zapraszamy na Wykład Ekspercki pod tytułem „Przywództwo. Władza. Polska i Świat”, który odbędzie się 18 stycznia 2012 roku w godzinach 11:30 – 13:00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w sali 207. Wykład, który poprowadzi Prof. Dr hab. Cezary Wójcik dotyczyć będzie mechanizmów i ograniczeń władzy oraz instrumentów przywódczego działania.

Cezary Wójcik jest profesorem PAN i SGH, absolwentem programów z zakresu przywództwa na Uniwersytecie Harvarda, IESE Business School, HEC Paris i in. Twórcą „Idei dla Polski”, założyciel i były Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro oraz były członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów i główny doradca ekonomiczny PBP Bank Polska.

 

wykład ekspercki styczeń 2012