Wykład Ekspercki ambasadora Jakuba Wiśniewskiego – Absolwenta VIP Unwersytetu Łódzkiego

Wykład pt.: „Polskie dylematy w obliczu kryzysu cywilizacji zachodniej” odbył się 5 marca 2015 r. w Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej 3/5 w Łodzi. Wygłosił go dr Jakub Wiśniewski, Ambasador, Stały Przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W ramach projektu Absolwent VIP, Uniwersytet Łódzki pragnie nawiązać współpracę ze znanymi osobistościami ze świata nauki, sztuki, polityki i biznesu, które ukończyły studia na UŁ. Uczelnia poprzez dedykowane inicjatywy oraz wydarzenia pragnie zachęcić je do udziału w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju UŁ. Jednym z takich wydarzeń są spotkania w ramach Wykładów Eksperckich, podczas których podejmowane są tematy oraz dyskusje związane m.in. z rozwojem Uczelni w kontekście zmian gospodarczych i geopolitycznych na świecie.

_MG_0179
_MG_0183
_MG_0170
_MG_0147
_MG_0142
_MG_0137
_MG_0116
_MG_0114
_MG_0106

dr Jakub Wiśniewski urodził się w Łodzi w 1977 r., jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego – w 2001 r. został magistrem stosunków międzynarodowych. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (na Uniwersytecie Warszawskim). Ponadto w 2001 r ukończył studia na kierunku socjologia i polityka społeczna w prestiżowym Instytucie Roehampton na Uniwersytecie Surrey w Londynie. Jest autorem licznych publikacji naukowych i publicystycznych (m. in. W Tygodniku Powszechnym) z zakresu integracji europejskiej, polityki społecznej i migracji, wśród jego książek znajdują się m. in. monografia „Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003”, czy raport „5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, którego jest redaktorem i współautorem.

Zawodowo związany z wieloma instytucjami z obszaru dyplomacji i polityki międzynarodowej, jest Członkiem Rady Programowej Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Członkiem Rady Ośrodka Studiów Wschodnich, Członkiem Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i Członkiem Rady Naukowej Instytutu Zachodniego. Był etatowym pracownikiem m. in. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w którym został dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania. Od września 2014 r. pełni funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu.

Więcej informacji o wykładzie tutaj