Wolność jako obietnica i wieczne wyzwanie – Wykład Joachima Gaucka

Siódmy wykład rektorski, który wygłosi Joachim Gauck, kandydat na prezydenta Republiki Federalnej Niemiec odbędzie się 1 marca 2012 o godz. 11:00 w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematem wykładu będzie „Wolność jako obietnica i wieczne wyzwanie” (Freiheit – Verheissung und permanente Herausforderung.) Wykład będzie tłumaczony na język polski.

Wykład wygłosi dr Joachim Gauck – doktor honoris causa uniwersytetów w Rostocku i Augsburgu, duchowny luterański, działacz społeczny, jeden z założycieli partii opozycyjnej Nowe Forum, w latach 1990-2000 prezes Federalnego Urzędu ds. Akt Służby Bezpieczeństwa byłej NRD, który zaczęto nazywać Urzędem Gaucka.