Wielki finał wykładów firmy Comarch

Podczas finałowego spotkania przeprowadzono test końcowy  sprawdzający wiedzę prezentowaną wcześniej podczas cyklu wykładów. Dla najlepszych studentów firma ufundowała atrakcyjne nagrody.


Dzięki tego typu przedsięwzięciom, firma ma możliwość kreowania pozytywnego wizerunku poprzez bezpośrednie kontakty z dużą liczbą młodych ludzi oraz kadrą akademicką, a także angażowania potencjału intelektualnego najzdolniejszych studentów do budowania silnej pozycji na rynku.