„Warsztaty kreacji reklamowej dla humanistów”

W tym roku, podczas X Konferencji „Nauka dla gospodarki”, odbędzie się II edycja forum „Humanistyka dla Biznesu”. W jej ramach zostaną zorganizowane warsztaty kreatywne w zakresie komunikacji reklamowej dla studentów kierunków humanistycznych. Organizatorem warsztatów jest Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ oraz Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Pracodawcami UŁ. Celem warsztatów będzie zdobywanie i doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia komunikacji reklamowej w oparciu o wyniki jakościowych badań konsumenckich.
W warsztatach będą mogli wziąć udział studenci Wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz Filologicznego UŁ. Nagrodą dla Autorów najlepszego konceptu jest staż w przedsiębiorstwie będącym Partnerem Innowacyjnej Edukacji UŁ. Liczba miejsc jest ograniczona.