Warsztaty Creative Week

Przez cały ostatni tydzień listopada, na Wydziale Prawa i Administracji, odbywają się warsztaty Creative Week, zorganizowane dla osób ze Studenckich Kół Naukowych. Jest to forma przygotowania ich do udziału w projekcie „Start w Karierę”, gdzie to studenci będą prowadzić warsztaty dla licealistów z regionu łódzkiego.
Zajęcia prowadzą eksperci z firm współpracujących z UŁ. Dzielą się swymi doświadczeniami i pomogą w ten sposób przygotować się studentom do ich wystąpień w liceach województwa łódzkiego.

Harmonogram spotkań:
25 listodad – „Rozbudź swoją kreatywność” – Transition Technologies SA;
26 listopad – „Daj się złowić – proces rekrutacji od kuchni” – Infosys Sp. z o.o.
27 listopad – „Przyszłość tradingu” – OSTC Poland Sp. z o.o.
28 listopad – „Przewodnik Kariery – ABC Studenta i Absolwenta” – Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ;
29 listopad – „Jak się dogadać by zrobić coś razem – efektywna komunikacja w projektach” – Ericpol Sp. z o.o.

Szczegóły projektu „Start w Karierę” oraz warsztatów Creative Week w załącznikach, jak i na funpage’u

http://www.facebook.com/startwkariere