Trzynasty wykład rektorski

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład rektorski, który odbędzie się w czwartek 21.03. br. w Auli Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji. Wykład pt.: „Emmanuela Levinasa filozofia Innego” wygłosi ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski.
Arcybiskup Marek Jędraszewski – metropolita łódzki, profesor nauk teologicznych. Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Wyróżniony za osiągnięcia w nauce Złotym Medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz za doktorat Złotym Medalem Ojca Świętego Jana Pawła II. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie. Kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, visiting profesor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Członek Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, członek Sekcji Naul Filozoficznych Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Akademickiego, członek Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczący Komisji CCEE (Rady Konferencji Episkopatów Europy) ds. Katechezy, Szkół i Uniwersytetów.