Trwa rekrutacja do Projektu Mentorskiego Absolwent VIP

banerDo 15 listopada br. potrwa rekrutacja do IV edycji prestiżowego projektu mentorskiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród ponad 30 mentorów czekających na Wasze aplikacje nie brak wybitnych specjalistów, reprezentujących takie branże jak media, IT, administracja publiczna, PR czy HR. Mentorzy zaproszeni do projektu to absolwenci UŁ, którzy odnieśli znaczący sukces zawodowy – osoby piastujące wysokie stanowiska w różnych organizacjach, specjaliści w obszarze swojego działania zawodowego, którzy dobrowolnie i nieodpłatnie zdecydowali się zaangażować w projekt Mentoring-Absolwent VIP. Każdy z nich obejmie opieką mentorską jednego studenta podczas comiesięcznych spotkań w okresie grudzień 2016 – czerwiec 2017.

Jest, to projekt dla Ciebie, jeśli:

  • Jesteś studentem Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Jesteś gotowy korzystać z rad wybitnego absolwenta UŁ, który osiągnął sukces zawodowy;
  • Masz otwartą głowę, nieskończone pokłady energii i pasję;
  • Aktywnie działasz w społeczności akademickiej;
  • Masz osobowość lidera lub chcesz ją rozwijać.

W pierwszym etapie należy zapoznać się z sylwetkami mentorów dostępnymi tutaj. Następnie wypełnić formularz on-line, dołączyć CV oraz list motywacyjny.

Wszyscy uczestnicy konkursu aplikacyjnego zostaną powiadomieni o jego wynikach drogą elektroniczną. Pierwsze spotkanie mentorów i studentów odbędzie się na uroczystej inauguracji IV edycji projektu w grudniu br.

Szczegółowy opis projektu dostępny na stronie www.absolwentvip.uni.lodz.pl.