Światowy Zjazd Absolwentów UŁ

Z okazji jubileuszu 70-lecia uczelni odbędzie się Światowy Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkania po latach, wspomnienia, dyskusje, wycieczki po wydziałach – a także liczne pokazy, prezentacje, zawody sportowe i koncerty potrwają od piątku do soboty (22-23 maja 2015 r.). 

Wydarzenia i uroczystości związane ze Światowym Zjazdem Absolwentów UŁ podzielono na dwie części: oficjalną oraz integracyjno-rozrywkową. W ramach części oficjalnej na Wydziale Prawa i Administracji w dniu 22 maja br. (piątek) odbędzie się Forum: Uniwersytet wobec wyzwań XXI wieku (szczegóły już wkrótce). W ramach częsci integracyjno-rozrywkowej zaplanowano spotkania absolwentów na macierzystych wydziałach (sobota, 23 maja br.) oraz happening na terenie kampusu akademickiego „Lumumbowo” (niedziela, 24 maja br.).

Każdy z Wydziałów przygotowuje własny program. Zaplanowano m.in. wykłady otwarte, wspomnienia i dyskusje, pokazy, prezentacje filmowe i multimedialne, wystawy fotograficzne a także koncerty. Spotkania absolwentów na macierzystych Wydziałach rozpoczną się w sobotę rano i potrwają do godzin wieczornych.

Zjazd będzie doskonałą okazją nie tyko do spotkania po latach i integracji absolwentów, lecz również do refleksji nad historią Uczelni i perspektywami jej rozwoju. Serdecznie zapraszamy do udziału we wszystkich zaplanych wydarzeniach. Rejestracja trwa!

Rejestracja: https://70latuni.conrego.pl/
Więcej informacji: http://70lat.uni.lodz.pl/

 

Światowy Zjazd Absolwentów UŁ wspierają:

 

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PARTNER STARTEGICZNY
 
PARTNERZY GŁÓWNI
              
 
PARTNER TECHNOLOGICZNY
 
PARTNERZY WSPIERAJĄCY