Światowy Zjazd Absolwentów 2015

24 maja 2015 r. minie 70 lat od powołania Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach obchodów tego wyjątkowego jubileuszu w ciągu najbliższego roku akademickiego odbywać się będą konferencje i seminaria naukowe, a także wydarzenia integrujące Uczelnię z jej absolwentami. Główne uroczystości, podczas których planowany jest m.in. Światowy Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Umberto Eco, odbędą się w dniach 21-24 maja 2015 roku.

Partnerem strategicznym uroczystości jubileuszowych UŁ został mBank.

Więcej na: www.70lat.uni.lodz.pl