Sukces kierunku Lingwistyka dla Biznesu

Nowy kierunek studiów utworzony na potrzeby gospodarki w partnerstwie z firmą Infosys i HP – Lingwistyka dla Biznesu (L4B) – okazał się wielkim sukcesem i cieszył ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. 


Na 60 miejsc aplikowało prawie 300 osób. Tak duże zainteresowanie pokazuje, jak dobrze Uczelnia wsłuchuje się w potrzeby przedsiębiorców i tym samym odpowiada swą ofertą kształcenia na potrzeby rynku pracy.


L4B to kierunek stworzony przez pracowników naukowych dwóch wydziałów: filologicznego i zarządzania, w oparciu o szerokie konsultacje z pracodawcami z Łodzi i regionu. Studia te łączą tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę.

Więcej:
http://anglistyka.uni.lodz.pl/nowy_kierunek__lingwistyka_dla_biznesu

http://www.pracodawcy.uni.lodz.pl/PL/News/ObjectId/255/Default.aspx