Spotkanie Noworoczne z firmami

W środę 15 stycznia w pałacu Biedermanna odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę w 2013 roku UŁ z firmami, które aktywnie współpracują z Uczelnią i posiadają tytuł Partnera Innowacyjnej Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego (PIE).Podczas spotkania, zostały zaprezentowane dotychczasowe przedsięwzięcia zrealizowane na UŁ przy wsparciu PIE w latach 2010-2013. Zaprezentowano również projekt Absolwent VIP oraz Mentoring, jako nowe formy współpracy Uczelni z pracodawcami. Ma to związek z planowanymi obchodami 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego w 2015 roku i Światowym Zjeździe Absolwentów. Następnie w związku z odnowionymi umowami wręczono Certyfikaty Partnera Innowacyjnej Edukacji.
Na koniec części oficjalnej spotkania nadano obecnym na sali menedżerom wyróżnienia „Absolwent VIP” przynawane wychowankom naszej Uczelni, którzy odnieśli spektakularny sukces zawodowy.
Po części oficjalnej, w sali kolebkowej dawnej rezydencji rodziny Biedermannów był lunch zapewniony przez „Piotrkowska Klub 97″ Zieliński i Syn oraz Partner Center.
Spotkanie uświetniła koncertem fortepianowym Lana Ledoff. Repertuar składał się między innymi z utworów muzyki jazzowej i filmowej autorstwa K. Komedy, A.K. Jobima, J. Petersburskiego, czy L. Armstronga.Sponsorem projektu jest
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.