Relacja z uroczystości inauguracji II edycji projektu „Mentoring – Absolwent VIP”

 

W dniu 18 listopada br. podczas uroczystego seminarium w zabytkowej sali Pałacu Biedermanna zaprezentowana została druga grupa uczestników prestiżowego projektu „MENTORING – Absolwent VIP”. Jego głównym założeniem jest włączenie wybitnych absolwentów Uczelni w proces rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów. W projekcie weźmie udział elitarne grono prezesów i menedżerów największych firm w Łodzi i regionie – wybitni absolwenci UŁ ze świata biznesu, w tym m.in. Krystian Bestry – Dyrektor Zarządzający Infosys BPO EMEA czy Mariola Belina-Prażmowska – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju i relacji inwestorskich Pelion S.A.

Wydarzenie zainaugurowało drugą edycję projektu „MENTORING – Absolwent VIP”, który jest autorskim przedsięwzięciem Uniwersytetu Łódzkiego. Na zaproszenie Rektora, prof. Włodzimierza Nykiela, odpowiedziało kilkadziesiąt osób absolwentów Uczelni, ludzi sukcesu, znanych i cenionych osobistości ze świata nauki, kultury i biznesu, którzy zadeklarowali gotowość objęcia opieką mentorską podopiecznych wyłonionych w procesie rekrutacji. Spośród nadesłanych do 12 listopada aplikacji wyłoniona została grupa 26 studentów, którzy trafią pod skrzydła mentorów.

Wszyscy uczestnicy II edycji projektu „MENTORING – Absolwent VIP” zostali zaprezentowani podczas seminarium inauguracyjnego. Było to pierwsze spotkanie dla 26 par „mentor – student”. Podczas wydarzenia władze Uczelni uhonorowały tytułem Absolwent VIP mentorów biorących udział w projekcie. Oprócz menedżerów i prezesów największych firm z Łodzi i regionu łódzkiego w gronie tym znaleźli się także przedstawiciele instytucji publicznych. W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. wcielą się oni w rolę opiekunów najzdolniejszych studentów Uniwersytetu.

15650091989_219b7b4cfe_z
15650097799_5280fb245e_z
15650346978_7784509e28_z
15650391818_436b15fbab_z
15650694927_cfbbcf35d8_z
15650753377_c48c19ef5c_z
15650757347_c25144befd_z
15651107290_6557e97af0_z
15812268426_02130a488a_z
15812284676_9bf0234601_z
15835924205_0dbb0e0b86_z

Seminarium było również doskonałą okazją do zaprezentowania założeń programu Absolwent VIP UŁ, który poprzez budowanie trwałych relacji z absolwentami zacieśnia więź Uczelni z otoczeniem biznesowym. Dzięki współpracy z ekspertami wywodzącymi się z Uniwersytetu Łódzkiego, podejmowane są działania w zakresie strategicznych kierunków rozwoju Uczelni.

Druga edycja projektu „MENTORING – Absolwent VIP”, potrwa do 30 czerwca 2015 r. Przez okres pięciu miesięcy 26 par „uczeń – mistrz” będzie poznawać się, zdobywać nowe umiejętności, podejmować wyzwania, by wspólnie wypracować model efektywnej współpracy i osiągać wyznaczone na pierwszym spotkaniu cele. To unikatowa szansa dla studentów by pod okiem ekspertów, praktyków biznesu, poszerzać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Dla mentorów to okazja by w twórczy sposób włączyć się w proces edukacji najzdolniejszych łódzkich żaków.

Pierwsza, pilotażowa edycja rozpoczęła się w marcu 2014 roku i trwała cztery miesiące. Do udziału w projekcie Uniwersytet Łódzki wyłonił 25 najlepszych studentów. Wśród mentorów znaleźli się wówczas m.in. Tatiana Okupnik i Cezary Grabarczyk.

 

Więcej informacji:

Galeria zdjęć z uroczystości (flickr)

Notki biograficzne mentorów II edycji

Wyniki rekrutacji: lista par mentor-student