REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI LORIS 2030

Konsultacje społeczne organizowane są przez firmę Deloitte Business Consulting we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Więcej informacji:
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/gospodarka/gospodarka/rsi_2030/aktualnosci