Polski Kongres Gospodarczy 2014

polski kongres gospodarczy

Organizatorem Kongresu są Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, organizacja skupiająca 10 000 firm, które łącznie zatrudniają około 5 milionów pracowników. Hasło tegorocznego kongresu to „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”, przedmiotem obrad będą rozwiązania prawne, organizacyjne i finansowe, które mogłyby ułatwić kontakty między przedsiębiorcami a przedstawicielami nauki. Kongres pomyślany jest jako forum mające na celu zbliżenie poglądów różnych środowisk oraz wypracowanie wizji samodoskonalącego się systemu, umiejętnie i skutecznie komercjalizującego dorobek polskiej nauki i myśli technicznej.

Oprócz debat, zaplanowano wykłady na temat dostępnych w Polsce platform współpracy między nauką a biznesem (m.in. europejskiego programu Horyzont 2020 oraz polskiego Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji) oraz specjalne sesje prezentujące efektywne przykłady współpracy na linii nauka-gospodarka w krajach stawianych w tym względzie za wzór w skali światowej – w Szwajcarii i Izraelu.

Kongres odbędzie się w Biznes Klubie Stadionu Narodowego w Warszawie w dniach 22-23. października 2014 r.

Więcej informacji: http://www.polskikongresgospodarczy.pl/