Podpisanie umowy z Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo-Handlową

W dniu 19 września br. w Pałacu Biedermanna miała miejsce uroczystość,w ramach łódzkich obchodów Dnia Niepodległości Indii, które odbyły się z udziałem Ambasadora tego kraju w Polsce – Moniki Kapil Mohta. 


Wydarzenie miało na celu promocję Uniwersytetu, Łodzi oraz regionu wśród największych inwestorów z Indii działających w Polsce. Było to przedsięwzięcie ukazujące miasto Łódź jako idealne miejsce do inwestycji i lokowania kapitału; a także do nawiązania relacji biznesowych między przedsiębiorcami z Łodzi i regionu, a Indiami. Kulminacyjnym punktem spotkania było podpisanie umów pomiędzy Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo Handlową (IPCCI – Indo Polish Chamber of Commerce and Industry) a Uniwersytetem Łódzkim oraz Miastem Łódź i Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.


Rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel przyznał, że porozumienie uczelni z IPCCI jest bardzo bogate. Obejmuje ono swym zakresem zarówno realizację badań naukowych, jak i konferencje, działalność edukacyjną i szkolenia,a także – jeżeli znajdą się na to środki – skorzystają na tym studenci.


Udział w wydarzeniu wzięła również prof. Zofia Wysokińska – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą UŁ, licząc na wymianę studentów. Indie mają ogromny potencjał. Wielu młodych ludzi wyjeżdża za granicę na studia, m.in. do Anglii, Niemiec. Decydując się na studia w Polsce, na ogół wybierają inne ośrodki akademickie. Dzięki tego typu inicjatywom jest duża szansa, by ściągnąć ich też na naszą Uniwersytet Łódzki.

(Fot. Joanna Żak)