Ósmy wykład rektorski

Zapraszamy na kolejny z cyklu wykładów rektorskich pt. „The Mysteries of Motion in Nature”. Wykład wygłosi Profesor Joseph Klafter.

Wykład odbędzie się 28 marca 2012 roku o godzinie 11:00 w Auli Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi.

Joseph Klafter – profesor chemii fizycznej, specjalista w zakresie analizy i modelowania dynamiki złożonych procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Profesor Joseph Klafter pełni między innymi funkcje reprezentanta Izraela w European Science Foundation oraz przewodniczącego Academic Board of the Israel Science Foundation. Otrzymał liczne nagrody za osiągnięcia naukowe, m.in.: Alexander von Humboldt Foundation Prize (1996), Weizmann Prize for Sciences (1999), Kolthoff award of the Technion (2003), Rothschild Prize in Chemistry (2004) oraz Israel Chemical Society Prize (2005). Profesor Klafter jest doktorem honoris causa Politechniki Wrocławskiej (2009).