Osiemnasty Wykład Rektorski wygłosi Richard Schusterman

10 grudnia 2014 r. (środa) o godz. 11.00 w Auli Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się Osiemnasty Wykład Rektorski pt. „Ethics and Aesthetics: Somaesthetics and the Art of Living„.

 

Richard Shusterman ukończył Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, doktorat uzyskał Oxfordzie, aktualnie jest profesorem na Florida Atlantic University. Richard Shusterman to jeden z najwybitniejszych żyjących współcześnie filozofów, swoją karierę naukową rozpoczynał od studiami nad krytycyzmem, jednak przełomem stała się opublikowana w 1992 r. Estetyka Pragmatyczna (Pragmatist Aesthetics), praca w której rozważa zagadnienia z obszaru szeroko pojętej estetyki w ujęciu pragmatycznym. Shusterman dał się poznać jako wnikliwy obserwator współczesnej kultury, jako jeden z nielicznych podjął tematy popkultury, nie wahając się poświecić jednej z części swojej pracy sztuce rapu. Shusterman jest twórcą nurtu nazwanego somaestetyką, który poodejmuje właśnie zagadnienie cielesności. Jego głośna praca – Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki – traktuje o doznawaniu ciała, stanowi próbę rehabilitacji doznań cielesnych, z założenia przeciwstawianych doznaniom intelektualnych.