Międzynarodowa konferencja o społecznej odpowiedzialności biznesu

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wraz z fundacją CSR Impact organizują międzynarodową konferencję poświęconą społecznej odpowiedzialności biznesu zatytułowaną „Beyond ‘Business as Usual’. CSR trends”. 


Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 20-21 czerwca 2013 a jej oficjalnym językiem będzie język angielskiPartnerem strategicznym konferencji jest firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. 


Wszystkie informacje dotyczące konferencji oraz możliwości udziału w niej znajdują się na stronie internetowej konferencji: www.csrtrends.eu.