LUMEN 2015 dla Projektu Mentorskiego Absolwent VIP UŁ

lumen_nagroda_1

Rektorzy, menedżerowie i zespoły z 11 polskich szkół wyższych otrzymali 23 listopada nagrody LUMEN 2015. Gala wręczenia nagród towarzyszyła pierwszej konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią, w której wzięło udział ponad 200 osób z uczelni z całej Polski, a także goście zagraniczni. Inicjatorami i organizatorami konkursu są firma doradcza PCG Polska i Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Budowanie efektywnego przywództwa, gospodarka zasobami uczelni, uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej, skuteczne wykorzystywanie środków europejskich, fuzje i konsolidacja uczelni – o tym rozmawiali uczestnicy konferencji LUMEN 2015. Zaproszono na nią znakomitych gości z grona teoretyków i praktyków zarządzania uczelniami.

Kwestia zarządzania szkołami wyższymi nabiera coraz większego znaczenia – podkreślił prof. Marek Ratajczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.- W Polsce w tym zakresie ścierają się niekiedy skrajnie różne poglądy. Pojawiają się hasła, że uczelni nie można traktować jak przedsiębiorstwa. Oczywiście to jest prawda. Nie można jej traktować jak klasycznego przedsiębiorstwa. Nie można jej traktować jak instytucji, w której liczą się wyłącznie koszty, przychody i zyski.

Sposób zarządzania uczelnią jest jednym z najważniejszych elementów, które decydują o możliwościach rozwoju uczelni – stwierdził prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN. – Wiele lat pracowałem na uczelniach w Niemczech, USA, Japonii. Nie ma jednego wzorca, który powinniśmy naśladować. Musimy znaleźć, na podstawie najlepszych praktyk z różnych krajów, własny najlepszy model. Sposób zarządzania uczelnią jest jednym z najważniejszych elementów, które decydują o możliwościach rozwoju uczelni.

12
11
10
8
5a
4
3
2
1

Dwudniowa konferencja była okazją do merytorycznej debaty na temat efektywnego zarządzania uczelniami. Znakomitym wstępem do dyskusji był wykład pt. „New Trends in Management of Universities in Europe – Key Challenges in Designing an Effective Management Strategy, wygłoszony przez prof. Antonio Rendasa, rektora Uniwersytetu NOVA w Lizbonie, b. przewodniczącego Rady Rektorów Uniwersytetów Portugalii (Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas – CRUP), odpowiednika KRASP. Prof. Rendas przedstawił trendy i wyzwania w zarządzaniu uczelniami w Europie, zaprezentował doświadczenia w efektywnym zarządzaniu uczelniami, zarówno w kontekście portugalskim, jak i z szerokim odniesieniem do debaty toczonej na forum europejskim.

Główne dyskusje panelowe poprowadzili prof. Andrzej Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego i prof. Bogusław Smólski, założyciel i pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W debatach wzięli udział: prof. Stanisław Bielecki, rektor PŁ, prof. Marian Gorynia, rektor UE w Poznaniu, prof. Andrzej Eliasz, rektor Uniwerystetu SWPS, prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ, prof. Marek Rocki, przewodniczący PKA, prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, dr Iryna Degtyarova z Narodowej Akademii Administracji Publicznej (Ukraina) i dr Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK „Horyzont 2020″. Wykład nt. „Szkolnictwo wyższe: zarządzanie, governance i polityka publiczna” wygłosił Gość Specjalny konferencji prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich.

Drugiego dnia konferencji zaprezentowano przykłady najlepszych praktyk w zarządzaniu uczelniami, które mogą być wykorzystywane przez inne szkoły wyższe. W konkursie Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015 wyróżniane są osoby i zespoły, które w innowacyjny sposób zarządzają uczelniami. Organizatorzy konkursu, Fundacja Edukacyjna Perspektywy i PCG Polska, chcą pokazać ich osiągnięcia w pełnym świetle – stąd słowo „Lumen” w nazwie konkursu.

Na konkurs nadesłano 169 zgłoszeń z 65 uczelni: 50 publicznych i 15 niepublicznych. Konkurowały one w pięciu kategoriach: „Zarządzanie Uczelnią”, „Innowacyjność”, „Współpraca z otoczeniem”, „Infrastruktura” i „Umiędzynarodowienie”. Zwycięzców w każdej z kategorii wyłoniła kapituła złożona z uznanych postaci ze świata szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu pracująca pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera. W pierwszym etapie Kapituła wybrała 26 nominowanych, spośród których wyłoniono 12 laureatów.

W kategorii „Zarządzanie Uczelnią” jury przyznało sześć równorzędnych nagród. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Włodzimierz Nykiel z zespołem, otrzymał nagrodę w kategorii „Współpraca z otoczeniem”. Nagrodę przyznano za projekt mentoringowy „Absolwent VIP”, który rozwija osobisty i zawodowy potencjał najzdolniejszych studentów poprzez zapewnienie im wparcia ze strony najwybitniejszych absolwentów uczelni.dyplom

Nagroda ta stanowi docenienie starań Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie rozwijania projektu mentoringowego „Absolwent VIP”, mającego na celu wspomaganie rozwoju osobistego i zawodowego najzdolniejszych studentów poprzez zapewnienie im wparcia ze strony wybitnych absolwentów uczelni – ekspertów, ludzi sukcesu, znanych i cenionych osobistości ze świata nauki, polityki, biznesu i sztuki. Program realizowany jest od 2013 r. przez zespół Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ.

Strona internetowa programu „Absolwent VIP”