ŁÓDZKIE FORUM „SEMANTIC WEB” – spotkanie inauguracyjne

ŁÓDZKIE FORUM „SEMANTIC WEB” 

SIEĆ PEŁNA ZNACZEŃ 
INTERNET ZMIENIA SIĘ NA NASZYCH OCZACH
ŁÓDZKIE FORUM „SEMANTIC WEB”
SPOTKANIE INAUGURACYJNE

Czy znane jest Wam pojęcie Web 3.0? Internet Semantyczny? Semantic Web? 

Istnieje wiele różnych pojęć, które definiują fundamentalną zmianę tego, czym jest, jak postrzegamy i w jaki sposób korzystamy z Internetu. Internetu (sieci) pełnego znaczeń. Internetu przyszłości.
Seminarium organizowane przez MakoLab SA i Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego otwiera cykl spotkań z ekspertami, skierowany do przedstawicieli łódzkich firm, branży IT, 
uczelni, aktywnych studentów i wszystkich, dla których przymiotnik „kreatywny” nie jest tylko pustym sloganem.

Tematyka seminarium związana jest z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w Internecie Semantycznym znanym też pod nazwą „Web 3.0″. To spotkania służące wymianie informacji i doświadczeń w tej jeszcze mało znanej w naszym kraju dziedzinie. Celem forum jest obudzenie świadomości fundamentalnej zmiany, jaka zachodzi we współczesnej sieci Web oraz zainspirowanie łódzkich środowisk informatycznych do kreowania rozwiązań korzystających z tej nowej odsłony Internetu. 

Rozwiązań, które, co nie ulega wątpliwości, wkrótce zmienią postrzeganie Internetu w ujęciu globalnym. Spotkanie inauguracyjne pod tytułem „Sieć pełna znaczeń” odbędzie się 16 stycznia 2013 o godz. 14:30 w dużej auli Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ przy ul. Pomorskiej nr 149/153 w Łodzi. 

ORGANIZATORZY:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ 
Kontakt: Marcin Skulimowski, mskulim@uni.lodz.pl
MakoLab SA
Kontakt: Dominik Kuziński, dominik.kuzinski@makolab.net
AGENDA SPOTKANIA:
godz. 14:30 – 15.15
dr inż. Mirek Sopek (MakoLab SA) – Web 3.0 – wprowadzenie
godz. 15:15 – 15:30
przerwa 
godz. 15:30-16:15
dr inż. Marcin Skulimowski (WFiIS UŁ) – Semantic Web – przykłady użycia