Kurs „Mała firma w pigułce” IV edycja

Mala_firma_w_pigulce_podstrona
Kurs „Mała firma w pigułce” kierujemy do osób niebędących studentami lub absolwentami kierunków ekonomicznych, które w przyłości planują założenie własnej działalności gospodarczej.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej zasad uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, planowania i organizacji pracy, wskazanie różnorodnych możliwości pozyskania środków na rozwój biznesu. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę dotyczącą podstaw rachunkowości oraz zobowiązań podatkowych i świadczeń obowiązujących polskich przedsiębiorców.

Uczestnicy kursu dowiedzą się jak napisać efektywny biznesplan, jaką strategię rozwoju obrać czy też jakie działania marketingowe podjąć, aby ich firma miała szansę odnieść sukces na rynku.

Program kursu:

 • Etapy rejestracji działalności gospodarczej
 • Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa a wpływ na obciążenia kosztami utrzymania przedsiębiorstwa, w tym rozliczenia: z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym
 • Proces tworzenia biznesplanu: Rola i funkcje biznesplanu; Cel działania i profil przedsiębiorstwa; Opracowanie wizji i misji; Struktura biznesplanu;
 • Analiza SWOT, prognoza sprzedaży, rola planowania
 • Etapy rozwoju firmy
 • Ogólne zasady prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa
 • Podstawowe kategorie finansowe w działalności gospodarczej
 • Rachunkowość przedsiębiorstw z wykorzystaniem programu rozliczeniowego oraz książki przychodów i rozchodów
 • Działania marketingowe w małym przedsiębiorstwie
 • Własne i obce źródła finansowania przedsiębiorstwa
 • Plan finansowy
 • Wykorzystanie rachunku ekonomicznego
 • Ocena działalności firmy za pomocą wskaźników ekonomicznych
 • Podstawy rachunku opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

 Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie praktycznych informacji niezbędnych do zalożenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Wymiana doświadczeń i kontaktów z pozostałymi uczestnikami kursu
 • Wykorzystanie studiów przypadków w trakcie zajęć

Rejestracja poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line.

 

 • Zajęcia odbywają się na Wydziale Zarządzania UŁ ul. J. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, sala 215
 • Termin: 2.09-1.10.2016, pt.-sob, (pt.: 16.00-19.15 lub 20.15; sob. 9.00-14.15)

Organizator
Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
Dział Administracji i Komunikacji
Sekcja ds. promocji i kontaktów z biznesem
pok. 105
tel. 42 635 63 41
e-mail: promocja@wz.uni.lodz.pl

Szkolenie „Mała firma w pigułce” jest współfinansowane przez Bank Zachodni WBK w ramach Programu Santander Universidades.