Konferencja StartMoney – kapitał i strategia sukcesu w biznesie

Zapraszamy uczestników z całej Polski, ze wszystkich sektorów biznesu i nauki, start-upy, przedstawicieli firm planujących wdrożenie innowacji, indywidualnych pomysłodawców, innowatorów i wynalazców, naukowców

Organizatorzy:
StartMoney – fundusz inwestycyjny, inwestujący w pomysły na biznes, firmy na początkowym lub wczesnym etapie, wdrożenia wyników badań, przedsiębiorstwa planujące wdrożenie innowacji

Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

Szczegółowych informacji udziela:

Maria Głowacka
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
StartMoney – fundusz inwestujący w realizację pomysłów na biznes.

ul. Piramowicza 3, 90-254 Łódź
tel. 42  635 4984, 669 561 710
www.ciat.uni.lodz.pl   ciat@uni.lodz.pl

www.startmoney.pl    fundusz@uni.lodz.pl