Inauguracja III edycji projektu „MENTORING – Absolwent VIP”

W dniu 10 listopada br. o podczas uroczystego seminarium w Pałacu Biedermanna zaprezentowana została trzecia grupa uczestników prestiżowego projektu „MENTORING – Absolwent VIP”. Jego głównym założeniem jest włączenie wybitnych absolwentów Uczelni w proces rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów. W projekcie bierze udział elitarne grono prezesów i menedżerów największych firm w Łodzi i regionie – wybitni absolwenci UŁ ze świata biznesu, w tym m.in. Jacek Podgórski – Prezes Zarządu Anwil S.A., Szymon Midera – Prezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. oraz Anna Maria Wesołowska – Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi.

Wydarzenie zainaugurowało trzecią edycję projektu „MENTORING – Absolwent VIP”, który jest autorskim przedsięwzięciem Uniwersytetu Łódzkiego. Na zaproszenie Rektora, prof. Włodzimierza Nykiela, odpowiedziało kilkadziesiąt osób – absolwentów Uczelni, ludzi sukcesu, znanych i cenionych osobistości ze świata nauki, kultury i biznesu, którzy zadeklarowali gotowość objęcia opieką mentorską podopiecznych wyłonionych w procesie rekrutacji. Spośród aplikacji nadesłanych do 27 października wyłoniona została grupa 25 studentów, którzy trafili pod skrzydła mentorów.

Wszyscy uczestnicy III edycji projektu „MENTORING – Absolwent VIP” zostali zaprezentowani podczas seminarium inauguracyjnego. Było to pierwsze spotkanie dla 25 par „mentor – student”. Podczas wydarzenia władze Uczelni uhonorowały tytułem Absolwent VIP nowych mentorów biorących udział w projekcie. W okresie od grudnia 2015 do czerwca 2016 r. mentorzy wcielą się w rolę opiekunów najzdolniejszych studentów Uniwersytetu.

Seminarium było też okazją do zaprezentowania założeń programu Absolwent VIP UŁ, który poprzez budowanie trwałych relacji z absolwentami zacieśnia więź Uczelni z otoczeniem biznesowym. Dzięki współpracy z ekspertami wywodzącymi się z Uniwersytetu Łódzkiego, podejmowane są działania w zakresie strategicznych kierunków rozwoju Uczelni.

6
5
4
3
2
1

Trzecia edycja projektu „MENTORING – Absolwent VIP”, potrwa do 30 czerwca 2016 r. Przez okres sześciu miesięcy 25 par „uczeń – mistrz” będzie poznawać się, zdobywać nowe umiejętności, podejmować wyzwania, by wspólnie wypracować model efektywnej współpracy i osiągać wyznaczone na pierwszym spotkaniu cele. To unikatowa szansa dla studentów by pod okiem ekspertów, praktyków biznesu, poszerzać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Dla mentorów to okazja by w twórczy sposób włączyć się w proces edukacji najzdolniejszych łódzkich żaków.

Więcej na stronie www.absolwentvip.uni.lodz.pl