Forum: Uniwersytet wobec wyzwań XXI wieku

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bogatym programem obchodów na stronie www.70lat.uni.lodz.pl i udziału w zaplanowanych wydarzeniach.

Szczególnie zachęcamy do udziału w Forum: Uniwersytet wobec wyzwań XXI wieku, które  odbędzie się w dniu 22 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji (piątek). Forum rozpocznie wystąpienie  dr. Jana Sadlaka – od 2009 roku Prezydenta IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, międzynarodowej organizacji skupiającej twórców rankingów uczelni wyższych.

Gośćmi specjalnymi sesji plenarnej będą także: prof. Maciej Żylicz – Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Jeremi Mordasewicz – Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan oraz znakomici absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego pracujący aktualnie na amerykańskich uczelniach: prof. Witold K. Surewicz – biofizyk, biochemik prowadzący zaawansowane badania nad chorobą Alzheimera w Case Western Reserve University (Cleveland) oraz  prof. Katarzyna  Dziwirek  – Dyrektor Instytutu Slawistyki na University of Washington (Seattle). W drugiej części Forum przewidzenie są 4 panele dyskusyjne z udziałem wybitnych absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego:

13:00-14:30 Łódzka szkoła ekonomii. Wkład UŁ w kształtowanie polskiej  polityki gospodarczej.Moderator: prof. Marek Belka – Prezes Narodowego Banku Polskiego
Prelegenci:
prof. Stefan Krajewski, dr Bogusław Grabowski, dr Jacek Saryusz-Wolski
13:00-14:30 Biologia u progu XXI wieku. Wyzwania i zagrożenia.Moderator: prof. Jan Konopacki – Kierownik Katedry Neurobiologii  UŁ
Prelegenci: prof. Wiesław Lorkiewicz , prof. Marek Wieczorek , prof. Maria Mikołajczyk-Chmiela
15:00-16:30 Humanistą „być albo nie być” na rynku pracy.O humanistach w korporacji.Moderator: prof. Krystyna Pietrych – Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych UŁ
Prelegenci:
dr Magdalena Saryusz-Wolska , dr Ivan Petrov , Agnieszka Jackowska-Durkacz (Infosys),  Jerzy Czubak (Amcor)
15:00-16:30 Innowacje i technologie informacyjne. Jak wolny dostęp do wiedzy zmieni/a uniwersytety?Moderator: Jarosław Kroc – Prezes Accenture Poland
Prelegenci:
prof. Wojciech Cellary , dr Olaf Gajl , prof. Piotr Płoszajski, prof. Marek Niezgódka, Edwin Bendyk

Forum zakończy uroczysty bankiet na Wydziale Zarządzania. Start o godz. 19:00.

Szczegółowe informacje i rejestracja na www.70lat.uni.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy!