Forum H4B: Badania jakościowe w marketingu

W dniu 29.11. 2012, w ramach X Konferencji Regionalnej „Nauka dla Gospodarki”, odbędzie się forum „Humanistyka dla Biznesu”. Tematem wiodącym tego panelu będzie kwestia zastosowania wyników innowacyjnych badań humanistycznych i społecznych w dziedzinie komunikacji marketingowej. W programie zaplanowane zostały prezentacje oryginalnych metod i projektów badawczych oraz dyskusja panelowa.


 Podczas prezentacji przedstawiona zostanie:
•    metoda foresightu kulturowego pozwalająca przewidywać trendy i zmiany kulturowe  (Krzysztof Najder, Stratosfera Added Value)
•    wyniki etnograficznego badania mechanizmów decyzji zakupowych Polek i Polaków (Grzegorz Wierchowiec, Pan Media Western)
•    wyniki analizy kulturowej aktualnych trendów w reklamowaniu piwa (Daniel Maliński, Marcin Szymański, Uniwersytet Łódzki)
 W dyskusji panelowej „Od zbioru danych do zbioru korzyści. Badania jakościowe z perspektywy klienta” wezmą udział badacze specjalizujący się w takich metodach jakościowych, jak semiotyka czy etnografia, oraz menadżerowie, którzy „testują” przydatność wyników badań w działaniu. Debata dotyczyć będzie sposobów doskonalenia kluczowych etapów procesu wiodącego od stworzenia koncepcji badawczej do implementacji wyników, czyli: pozyskiwania wiarygodnych i przydatnych danych, ich analizy i raportowania oraz skutecznego wdrażania służącego osiąganiu lepszych wyników biznesowych.

Rejestracja na wydarzenie:
http://www.naukadlagospodarki.pl/