Europejski Broker Transferu Technologii

ebtt1

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii – rola i rozwój kompetencji brokera technologii”, która odbędzie się dnia 08.06.2015 r. (poniedziałek) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Matejki 22/26 w Łodzi, s. 115.

Konferencja oraz warsztaty organizowane są w ramach unijnego projektu Leonardo da Vinci – Europejski Broker Transferu Technologii, którego celem jest podniesienie rangi profesji brokera oraz opracowanie dedykowanego kursu. Pełny program wydarzenia:

 

 „KOMERCJALIZACJA WIEDZY I TRANSFER TECHNOLOGII –
ROLA I ROZWÓJ KOMPETENCJI BROKERA TECHNOLOGII”
08.06.2015 r. (poniedziałek)
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. Matejki 22/26, Łódź, sala 115

09.30 – 10.00 Rejestracja i kawa powitalna

10.00 – 11.45 Sesja plenarna

Powitanie uczestników konferencji
DR MAGDALENA WIŚNIEWSKA (Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ)

„Europejski Broker Technologii – doświadczenia i wyzwania”
DR PAWEŁ GŁODEK (Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ)

„BRIdge Alfa – nowy instrument Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”
Paulina Skrzypińska (Fundusz Kapitałowy SpeedUP BRIdge Alfa)

„Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii ”
DR HAB. DARIUSZ TRZMIELAK (Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego)

„Proces przedsiębiorczego odkrywania jako nowa formuła wspierania innowacji”
JACEK SKWIERCZYŃSKI (Departament ds. Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego)

„Bony na innowacje – doświadczenia i plany na przyszłość”
DR ANNA KACPRZYK (Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

11.45 – 12.15 Lunch

12.15 – 13.45 Warsztat 1: „Europejski Broker Transferu Technologii – warsztat pracy”
Prowadzący:
DR KAROLINA H. CZARNECKA (Broker Innowacjii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
DR KATARZYNA BERGIER (Scout Technologiczny, Uniwersytet Łódzki)

13.45 – 14.00 Przerwa kawowa

14.00 – 15.30 Warsztat 2: „Nowa perspektywa finansowania – Horyzont 2020 jako wsparcie dla współpracy uczelni wyższych i przedsiębiorstw”
Prowadzący:
MAŁGORZATA SNARSKA-ŚWIDERSKA (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE)

Zapraszamy do zarezerwowania czasu w dniu 8 czerwca 2015 r. Przewidujemy obrady w godzinach od 10:00 – 15:30. Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do Pani Karoliny Tomczyk – karolina.tomczyk@uni.lodz.pl W treści maila prosimy podać imię i nazwisko oraz miejsce zatrudnienia.

Z uwagi na długi weekend, zgłoszenia będą przyjmowane do niedzieli (07.06.2015).

Odwiedź stronę Projektu ETM